Dear Brothers and Sisters of Local 78,

Due to the ongoing outbreak of COVID-19, it is our ethical responsibility to limit in-person visits to the office.

  • For necessary visits please, make an appointment via phone 212-227-4803 for Mondays, Wednesdays or Fridays.
  • All payments are done via phone or your E-Local account.

Limit of 4 people in the lobby

Thank you for understanding and stay safe!


Queridos hermanos y hermanas del Local 78,

Debido al brote en curso de COVID-19, es nuestra responsabilidad ética limitar las visitas en persona a la oficina.

  • Para visitas necesarias, haga una cita por teléfono 212-227-4803 para Lunes, Miercoles y Viernes.
  • Todos los pagos se realizan por teléfono o su Cuenta E-Local.

Maximo 4 personas adentro del lobby

¡Gracias por entender y cuidensen!


Drodzy Bracia I Siostry Localu 78,

Ze względu na trwającą epidemię COVID-19, naszym etycznym obowiązkiem jest ograniczenie osobistych wizyt w biurze.

  • W przypadku niezbędnych wizyt prosimy o umówienie się telefonicznie 212-227-4803 na poniedziałek, środę lub piątek.
  • Wszystkie płatności są dokonywane przez telefon lub za pomocą konta E-Local.

Maksymalnie 4 osoby w środku

Dziękujemy za zrozumienie i prosze zachować bezpieczeństwo!


Дорогие Братья и Сестры Локаля 78,

Вследствие продолжительного распространения вируса COVID-19, наша моральная должность – ограничить посещения офиса Локаля 78.

  • Для срочного посещения, пожалуйста назначьте встречу по телефону 212-227-4803 на понедельник, среду или пятницу.
  • Членские сноски можно заплатить по телефону или онлайн через E-Local.

Внутри лобби должно быть не больше 4 человек

Спасибо за понимание, желаем здоровья Вам и Вашим родным.